עד 120 עדי הינן

הנחייה:
אבנר הברפלד ובתיה קולטון

סדרת גלויות המתארות את סיפור חייה של סבתה של המעצבת, פליסיה. הסיפור מתפרס על גבי 100 שנים ו-3 מדינות: פולין-אורוגוואי-ישראל. הגלויות מציגות תוצר של מחקר ויזואלי אחר חפצים וזכרונות משמעותיים שעברו איתה בין המדינות. מכל מדינה נבחרו צורות מייצגות שמהן נבנו מערכים גרפים של פאטרנים. אלו מבטאים את אופי ורצף חייה האקלקטיים.