compás עדי ליבנה

הנחייה:
בן בן חורין ורחל דהן

פרויקט הגמר של עדי ליבנה מציג יצירה המחברת שתי תשוקות – פלמנקו ותקשורת חזותית. הוא מאפשר לחוות את עולמה של רקדנית הפלמנקו על ידי שילוב של מקצבים שונים לכדי יצירה אחת. השילובים השונים של המקצבים והביטויים החזותיים שלהם, יוצרים מנעד של מינונים ועוצמות שבשליטת הצופה כמו רקדנית הפלמנקו שאינה רק רוקדת, אלא גם מנגנת ומייצרת מקצבים עם הגוף שלה.

עדי ליבנה: "תודה למחלקה לתקשורת חזותית, למרכז לעיצוב וטכנולוגיה ע"ש מיכל ואברהם כדר  – שנקר, ולרקדנית הפלמנקו איווליסה גונזלס על שיתוף הפעולה, הליווי והעזרה בבניית הפרויקט."