LOVERSE עדן בק

הנחייה:
רוני פחימה ואופיר ליברמן

אפליקציית היכרויות גאה של מפגשים וירטואלים ב-metaverse, רשת חברתית של מציאות מדומה.

הפרויקט מציע שיטוט אנונימי במרחבים פנטסטיים, המאפשרים מפגשים מיניים וגיבוש זהות וירטואלית.

המרחבים שואבים השראה מתרבות גאה ומתרבות הדייטינג העכשווית.

ההתנסות במרחב מעלה שאלות לגבי טיבם של מפגשים וירטואלים כמענה לצרכים אנושיים.