Fast Fruit עומרי רון

הנחייה:
מיכל פרייפלד

 בני אדם מייצרים כמויות פסולת עצומות המזיקות לכדור הארץ. תעשיית המזון המהיר אחראית על נתח גדול מהפסולת, בעיקר בגלל  הכמויות הגבוהות של אריזות שאינן  מתכלות.  פסולת זו מזהמת את הסביבה ויותר מכך, מחמירה באופנים ישירים ועקיפים את משבר האקלים וההתחממות הגלובאלית.

כבר היום, אנו עדים למהפכה בתחום המזון שאנו צורכים – מזון שמיוצר בדרכים טכנולוגיות, לדוגמא, בשר שמודפס או שגדל במעבדה, וכך גם המנות של Fast Fruit. "בפרויקט בחרתי "לשתול" שלוש מנות מזון מהיר מוכרות בתצורה של פירות: נגיסי עוף שהתחפשו לתפוז ממאדים; צ'יפס שהשתנה לצורת אשכול ענבים; ומשקה מוגז שהפך לכוכבית בצורת פרי הקרמבולה." מסביר רון  

מאחורי הצעת העיצוב החדשה של מנות מזון מהיר בצורת פירות עומדות שלוש סיבות מרכזיות: 

בדומה לפירות רגילים, גם את הפירות של Fast Fruit עוטפות קליפות מתכלות עשויות ננוצלולוזה מודפסת, שמחליפות את האריזות המזהמות של חברות המזון המהיר. 

הפירות מספקים חווית אכילה חדשה השואבת השראה מחוויות אכילה של פירות – קילוף הקליפה, חלוקה לפלחים או קטיפה מאשכול.

הפרויקט מבקש להגביר את המודעות באמצעות הומור.שהרי מתי בפעם האחרונה יצא לכם.ן לאכול מזון מהיר בתצורה של מזון בריא מהצומח?