בחירה בינארית עומר קולטאי

שילוב אדם ומכונה חודר את הגבול מהמדע הבדיוני למדע, ומה שמתחיל בחדירה למדע סופו לחדור גם לתעשיה, לרפואה, לכלכלה, ולחברה. נובלה גרפית (קומיקס) המתארת יום בחיי קיבורג מתריעה מפני האתגרים שיעמדו בפנינו כאשר הגבולות האלו יחצו, ומפני אלה שכבר נחצו. 

עומר קולטאי הוא מהנדס מכונות ומאייר