cobi עמית צרפתי

הנחייה:
גלעד דוידי

רובוט אוטונומי לטיפול בצמחי בית

בתקופת הסגרים וחוקי הריחוק החברתי עקב נגיף הקורונה, העניין בגידול צמחים בביתיים צבר תאוצה רבה. הפרויקט נולד עבור חובבי צמחים שלא ניחנו בידע או זמינות לטפל בצמחים במסירות. 

cobi הינו יצור-חבר שדואג לצמחים בעת שאין אף אדם בבית; הוא משקה, מדשן ובודק את מצב הצמחים על-ידי שימוש במצלמות, חיישנים ובינה מלאכותית. בעת שהוא אינו בפעולה, הוא מציג מידע אודות איכות החמצן בבית, מזג האוויר והטמפרטורה. העיצוב של הרובוט נוצר מתוך רצון לתת לפרויקט חזות שקטה ורגועה במצב מנוחה ואופי ומאפיינים של יצור חי בעת פעולה ברחבי הבית.