ZORA פריאל חדאד

הנחייה:
דוידי גלעד

ZORA  היא מכונת קפה אינקלוסיבית.

הפרויקט מציע חשיבה מחודשת על מוצרים שנועדו לשימוש לאורך תקופה ממושכת. במרכזו, מכונת קפה הפונה לכל החושים של המשתמש – ריח, סאונד, ראיה ומגע. המכונה מפרקת את תהליך הכנת הקפה לשלבים שמזמינים את המשתמש לריטואל הכולל מחוות פיסיות שונות בכל שלב. שפת העיצוב מפרקת את המכונה לאייקונים ויזואליים מוכרים, תוך שמירה על פשטות ומינימליזם, לטובת יצירת מכונה שניתן לחיות לצידה פרק חיים שלם בגיל השלישי.

 

האופי הייחודי של המכונה מאפשר לחיות איתה, ולצידה, במשך שנים ארוכות. המכונה מלווה את תהליכי ההזדקנות בגיל השלישי, על הירידה ביכולות שמגיעות עם הגיל. הפנייה לחושים ולמחוות תנועתיות רכות, כמעט כמו ריקוד, הופכת את סדר הפעולות לטקס שחוזר על עצמו. הפיכת השימוש לטקס חוזר, נועדה לשמר את הידע והיכולת לתפעל אותו, גם במצב בו יש ירידה בזיכרון ושכחה. בדומה לפעולת צחצוח שיניים אשר אינה נשכחת או נעלמת, כי הפכה עם השנים אוטומטית והופנמה כטקס קבוע, מכונת הקפה מציעה יצירה של טקס קבוע נוסף בשגרת הבוקר.