Pro lationship צליל חג׳אג׳

הנחייה:
רוני פחימה ואופיר ליברמן

אפליקציה לזוגות צעירים בתחילת דרכם המסייעת במתן כלים והדרכה לזוגיות המבוססת על שיטת הייעוץ הזוגי של דר אמלי קוק.

השימוש באפליקציה מייצר התקדמות יחד בזוגיות חזקה יציבה ומתמשכת. האפליקציה עוברת שלב שלב במערכת היחסים, דרך הנאה ומשחקיות ותוך עזרה בדברים הרלוונטיים לזוגיות עבור המשתמש.