ויטרימרים במערכות פוליאולפיניות קרין רוזנפלד

הנחייה:
ד"ר נאום נווה, פרופ' חנה דודיוק, פרופ' שמואל קניג

במרבית תחומי חיינו ניתן למצוא פולימרים – החל משקיות פלסטיק ועד מוצרים מורכבים כמו מכוניות, מטוסים ועוד. לאור יתרונותיהם, הצריכה שלהם בעולם הולכת וגוברת בשנים האחרונות. מאידך, היותם קשים עד בלתי ניתנים למיחזור, מעוררת דאגה. כחלק מהמאמץ לצמצום הפגיעה הסביבתית, פותחו ויטרימרים – פולימרים בעלי מבנה דמוי רשת (תרמוסטיים) אשר בשל הטמעת קשרים הפיכים במבנה שלהם, הם ניתנים למיחזור ולעיבוד מחדש, כמעט ללא פגיעה בתכונותיהם. כחלק מפרויקט זה, נחקרו חומרים אלו על מנת לאפשר שימוש בהם בתעשייה, בדגש על שילובם כ-משפרי תכונות לתערובות הכוללות חומרים ממוחזרים. באופן זה, עתיד הפרויקט, לכשיושלם, להציע אלטרנטיבה נוספת לעתיד הפולימרים והפלסטיק כיום – מיחזור ועיבוד מחדש במקום הטמנה ומחזור חלקי.