לוחמות קרן-פז תירוש

הנחייה:
צח כהן ואסף חנוכה

"לוחמות" מציג את סיפורן של שלוש נשים שהתגייסו לשירות קרבי בצה"ל, ומלווה את החוויות שלהן כלוחמות באמצעות פורמט משולב של איור וסאונד.

המפגש עם חוויות אמיתיות של לוחמות מאפשר נקודות מבט חדשות על הצבא ועל נשיות, וחושף אותנו לנסיונות שלהן להשתחרר מהגבולות המגדריים והסטריאוטיפים לאורך השירות הצבאי ואחריו.