SUBJECTS רבקה תמסיס ואלון כפיר

הנחייה:
ד"ר ורד פנואלי

משחק פאזל פלטפורמר הבוחן את התפתחות מערכת היחסים בין דמות השחקן לדמותו של שחקן המשנה העיקרי (NPC), מהפן הנרטיבי והמשחקי במקביל. 

המשחק מאתגר את המבנה הקלאסי בעיצוב יחסי שחקן – דמות משנה, ומציע דינמיקות משחקיות חדשות המנסות לענות על השאלה – האם לשינוי לרעה במערכת היחסים בין הדמויות יש השפעה חזקה יותר על חווית השחקן? מה כוחן של דמויות משנה במשחקים בקידום העלילה ולמידת מכניקת המשחק ומה תפקידם ביצירת הזדהות רגשית אצל השחקן ?