1:1, מיצב רוני בינדר

הנחייה:
פרופ' נירה פרג

רוני בינדר מציגה מיצב של מודלים פיסוליים ועבודות וידיאו.

העבודה עם מודלים מאפשרת משחק היררכי בחומרים, וביטוי מהיר של רעיונות פיסוליים.

בעבודה עולות שאלות על הפער שבין הפוטנציאל, על הטרגדיה הטמונה בחוסר המימוש שלו, ועל הקשר של חיים, פיסול והקיר.

לעומת ההפשטה שבמודלים, עבודות הוידאו של בינדר מציגות גישה ורעיונות נטוריסטים. באחד מהם נראה הצל שלה בדהרת קורקינט, חורך וכמו משבש את קנה המידה של חומת ההפרדה, ובשני, מבט מציץ אל העבר האחר של החומה.