רועי כזום

פרויקט מחקרי ליצירת מודל Meta classification של ניראות פני השטח עבור Data set קטן באמצעות עיבוד מקבילי. במהלכו מוצגת גישה לשיפור מודלים של (ML) ו- DL עם מדגם נמוך של Training data. מדובר ביישום של אלגוריתמים של ML ומודל רשת עצבית (Neural network) מחובר לחלוטין. האלגוריתמים פותחו עבור נתוני פרמטריזציה המתקבלים כתוצאה מעיבוד תמונה של שדות אקראיים המתארים את פני השטח של קבוצה רחבה של חומרי טקסטיל.