APARTICLE רותם צדוק

הנחייה:
יובל עציוני ומתי הראל

סדרת בדים מודפסים בטכניקות שונות אשר עוסקים בפירוק דימויים מחיי היום-יום.

הפרויקט עוסק במחקר של פיתוח דימויים מחיי היום-יום ובתהליכים שהובילו אליהם, הוא נע על הציר שבין ציור ידני לטכניקות הדפסה. 

"בתהליך העבודה יצרתי פירוק ויזואלי וקונספטואלי של אובייקטים שונים ובחנתי את השפעת התהליך על המסר החזותי. הפירוק לא נעשה במטרה ליצור דימוי חדש אלא כדי לאפשר לצופה לקבל נקודת מבט חדשה על דברים. " מסבירה צדוק 

 

חומרים : צבעי מים, עפרונות צבעוניים, צבעני ריאקטיב, פסטה שקופה, פסטה מתנפחת, פסטה לצריבה, בדי כותנה

טכניקה: ציור ידני, ציור מונופרינט, דפוס רשת ודפוס דיגיטלי.

תמות: תהליך, פירוק, דפוס רשת, דפוס דיגיטלי, מחקר, דימוי, צבע, כתמים