ממברנות פולימריות כמזינות "סלקטיביות" להזנת תאים מתחדשת בביוריאקטור שובל אגוזי

הנחייה:
פרופ' אופיר עמוס, דר' ויצמן אורלי

הפרויקט עוסק בפיתוח ממברנה בעלת יכולת סלקטיבית להעברת חומרים מזינים לגידול תאים מתחדשים בביוריאקטור, ללא יצירת חסימות ופגיעה בקצב הפעפוע. ייצור הממברנה נעשה בתהליך שיחול יריעות ולאחריו בוצעה מתיחה 'קרה' לדפורמציה נמוכה של הממברנה לצורך אופטימיזציה של תכונות הפעפוע. תכונות הממברנה נבחנו על ידי מיקרוסקופ אלקטרוני ובביוריאקטור מעבדתי. הממברנה בעלת הביצועים הטובים ביותר, מבוססת על ההרכב של תערובת פולימרית PE-g-MA/H.phil silica/PEO , לאחר מתיחה קרה באחוזי מעוות נמוכים בתחום הפלסטי שלה.