Short Sleeve שיר מאיר

הנחייה:
בן בן חורין ורחל דהן

מבע חזותי לעיקרון של "חיפוש עצמי" ב- GOOGLE, תוך יצירת מפגש בין דימוי עצמי (תמונה של עצמי) למנוע החיפוש. 

תוצאות החיפוש נבחנות בסדרת ניסויים, שבהן נחקר האופן שבו תופסת הטכנולוגיה את העצמי, ונשאלת השאלה: האם ניתן לבטוח במנוע החיפוש?