Meta Interactions שלהבת בן דוד

הנחייה:
צח כהן ואסף חנכה

אתר אינטרנט אשר מציג אינטראקציה שונה בין האדם לטכנולוגיה. השימוש הגובר בטכנולוגיה מעצב את מערכת היחסים בין העולם הממשי לעולם הוירטואלי על ידי אפיון המחוות הפיזיות שכל דמות מקיימת עם המרחב הדיגיטלי.