Bordado Fantasia שני רוסו

הנחייה:
מוריאל דג׳לדטי ויערה פרי

סדרת פאטרנים רקומים על בד וכן שלושה שרפרפים

bordado fantasia הינה עבודת רקמה שנעשית ברחוב ע״י נשים קשות יום באמריקה הלטינית.

עבודות הרקמה מאופיינות בטקסטורה ייחודית ועבודה של שכבות סבוכות, ובחוטים בעלי עוביים וצבעים שונים.

"בעבודתי אני מביעה ביקורת על הדומיננטיות של התעשייה והאוטומציה, אשר מתקשות לשחזר את המורכבות של עבודות היד. באמצעות הרקמה אני משמרת מסורת של עבודות יד ייחודיות ומלאכת מחשבת." אומרת רוסו 

חומרים :  בדים גולמיים, חוטי כותנה, עץ.

טכניקה: רקמה

תמות: רקמה, פאטרנים, נלאכת יד, תרבות לטינית