Fly The Way שרון ליבסטר

הנחייה:
יואב זיו

עיצוב מחדש של חווית הבידוק הביטחוני לפני טיסה

הפרויקט עוסק בעיצוב ותכנון מחדש של חווית הבידוק הביטחוני לפני טיסה באמצעות עמדה אישית ניידת. תהליך העיצוב שם את הנוסעים במרכז, מתוך שאיפה להקל על הלחץ והמתח הכרוכים בזמן המעבר בשלבי הבידוק הביטחוני. 

העיצוב מציע חוויה חדשה: הנוסע מקבל עגלה חכמה, המציגה בפניו את מיקומו בתור הדיגיטלי, זמן המתנה משוער ופרטי ניווט לעמדת הבידוק. באופן זה הנוסע יכול לסדר את חפציו בנוחיות בתאי העגלה אשר תוכננו לאפשר קריאה קלה למפעילי מכונת השיקוף. בבוא העת, העגלה תתריע לנוסע להגיע לעמדת הבידוק ללא עמידה בתור. בעת הבדיקה, העגלה תעבור במכונת שיקוף ייעודית ובתומה, הנוסע יארוז את חפציו. העגלה בפני הנוסע תתריע במידה והם נשכחו מאחור.

 

מטרת העגלה להנגיש לנוסע את הוראות הביטחון ולאפשר לו להתכונן בהתאם ולא לפעול תחת לחץ. עגלה כזו, תשמש את כל הנוסעים בשדה התעופה ותאסוף נתונים אודות תנועתם. המידע שיאסף ישמש לשיפור תשתיות וניצול נכון יותר של המרחב הציבורי.

טכניקה וחומרים: הדפסה ומידול תלת -מימד, הדמיות תלת-מימדיות ממוחשבות